Enter your keyword

Актьорско Майсторство (ATM)

Модули:

  • Кръгове на вниманието и концентрация (КА)
  • Органика и спонтанност (КА)
  • Работа пред камера (КА)
  • ‘Чар, поиз, творческо вдъхновение’ – познание и техника (КА)
  • Театрални стилове (КА)
  • Commedia del’Arte (РЖ)
  • Видове взаимодействия (КА и РЖ)
  • Техника на говора и Сценична реч (РЖ и КА)
  • Вокална техника (КА)
  • Движение и танц (АГ)

Acting Academies