Enter your keyword

Презентаторски сръчности (ПС)

Модули:

  • Видове публични презентации (КА)
  • Тематика и отправна точка (КА)
  • Кръгове на вниманието и концентрация (КА)
  • Правоговор, Техника на говора, Сценична реч (РЖ и КА)
  • ‘Чар, поиз, творческо вдъхновение’ – познание и техника (КА)
  • Риторика (ВР)
  • Оптимизиране на PowerPoint презентации (гост)
  • Взаимодействия (КА и РЖ)
  • Позициониране и Акцентиране (АГ)

presentation-icon-32